İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Dergiye Yaz

 

Disleksi Dergisi’nde yayınlanmasını istediğiniz yazılarınızı aşağıda belirtilen “Yazım Kuralları” doğrultusunda bizimle paylaşabilirsiniz.

Disleksi Dergisi Mail:

info@disleksidergisi.com

bddisleksidernegi@gmail.com

 

Disleksi Dergisi Yazım Kuralları

DİSLEKSİ DERGİSİ, Özgül öğrenme güçlüğü alt türleri olan; okuma güçlüğü ( Disleksi ), aritmetik güçlüğü ( Diskalkuli ), yazım güçlüğü ( disgrafi ), motor koordinasyon güçlüğü ( dispraksi ) alanlarında kuramsal ve uygulama alanlarına katkı sağlayabilecek, yüksek kaliteli çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır. Disleksi Dergisi’ne gönderilen makaleler şekil ve içerik yönünden ön incelemesi yapıldıktan sonra en az iki hakeme gönderilmektedir. Hakemlerden olumlu görüş alınan yazılar yayım sürecine alınır. Hakemlerden bir olumlu ve bir olumsuz rapor alınması halinde çalışma Dergi Editörlüğü tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü bir hakeme gönderilir.

Yayın İlkeleri:

1. Disleksi Dergisini’ne gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve halihazırda yayınlanmak üzere sunulmamış olmalıdır.

2. Dergide yayımlanan çalışmaların bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazar / yazarlarına aittir.

3. Dergimizde sadece akademisyenlerden gelen çalışmalar değil, araştırmacı ve uygulamacılardan gelecek çalışmalarda değerlendirmeye alınacaktır.

4. Daha önce konferanslarda sunulmuş ve tam metin olarak yayınlanmamış, sadece özeti yayınlanmış çalışmalar, çalışmada belirtilmek üzere yayın değerlendirme sürecine kabul edilebilir. 

5. Dergimize makaleler elektronik ortamda gönderilmelidir. 

6. Disleksi Dergisi‘ ne gönderilen makalelerin hakem süreci ile ilgili bilgilendirme yazarlara mail ile bilgi verilecektir. 

7. Disleksi Dergisi’ne gönderilen makaleler şekil ve içerik yönünden ön incelemesi yapıldıktan sonra en az iki hakeme gönderilmektedir. Hakemlerden olumlu görüş alınan yazılar yayım sürecine alınır. Hakemlerden bir olumlu ve bir olumsuz rapor alınması halinde çalışma Dergi Editörlüğü tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü bir hakeme gönderilir. 

8. Disleksi Dergisi’ ne makale gönderen yazar(lar), Dergi’nin söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılır(lar).

9. Dergi konusuna, yazım veya dil bilgisi kurallarına uymayan yazılar ön inceleme sonrasında Disleksi Dergisi hakemlere gönderilmeden yazar/lar’a iade edilir. Ön değerlemeye alınan yazılara ilişkin yazarlarından her türlü şekil ve içerik değişiklikleri istenebilir. 

10. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler gönderiliş tarihi itibariyle sıralanır ve derginin ilgili sayısında yayımlanır. Yayına kabul edilen makaleler için yazara/lara istemesi halinde yayına kabul yazısı gönderilir. Aynı yazar(lar)ın bir sayıda iki makalesi birden yayımlanmaz.

11. Uluslararası Disleksi Dergisi’ nde özgün araştırmaların dışında zaman zaman çeviriler de yayımlanmaktadır. Yapılan çevirinin nerede yayınlandığını gösterir kopyası, yazar/lar’ın ve ilk yayının yapıldığı derginin onayı ile birlikte yazının eki olarak dergiye gönderilmelidir.

12. Hakemler’den gelen raporlar doğrultusunda, makalenin yayınlanmasına, rapor çerçevesinde yazar/lar’dan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine veya yayınlanmamasına karar verilmekte ve bu karar yazar/lar’a mail üzerinden bildirilmektedir. Yazar(lar), hakemler tarafından istenilen bütün değişiklikleri yapmakla yükümlüdür. İstenilen değişiklikler yapılmadan çalışmalar yayınlanmaz.

13. Dergide yayımlanması kabul edilen ve yayımlanan yazıların, yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Disleksi Dergisi’ ne aittir.

14. Dergide yayımlanan çalışmalar için yazar(lar)a telif ödemesi yapılmamaktadır. Yayına kabul edilen veya yayımlanan makaleler ile ilgili olarak yazar veya yazarlar telif hakkını hiçbir prosedüre gerek kalmaksızın doğrudan Disleksi Dergisi’ ne dergisine devretmiş olurlar. 

15. Dergide yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.

16. Yayına kabul edilen veya yayımlanan makaleler, Disleksi Dergisi’ nin yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde çoğaltılamaz ve yayımlanamaz. Ancak, kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılabilir. 

17. Disleksi Dergisi’ne gönderilen ve hakem süreci başlatılan çalışmaların yazar (lar) tarafından geri çekilmesi / hakem sürecinin iptal edilmesi mümkün olmadığı gibi bilimsel etik anlayışa da uygun değildir. Bu hususun yazarlarca dikkate alınarak yayının dergimize gönderilmesi, tarafların olası emek ve zaman kaybı ile birlikte akademik etik mağduriyetlerini de önleyecektir.  

18. Araştırma konusu makale ve yazı herhangi bir kurum tarafından destek görmüş veya tezden üretilmiş ise bu durum eser başlığının son kelimesi üzerine (1) konularak aynı sayfada dipnot olarak belirtilmelidir. 

Yazım Kuralları:

Yazı Karakteri ve Sayfa Düzeni:

1. Dergiye gönderilen makaleler 1,5 satır aralıklı, kaynakça, tablo ve şekillerle birlikte maksimum 5 A4 sayfası boyutunda olmalıdır. Yazı 12 punto, Times New Roman yazı karakteri ve Türkçe font kullanılarak hazırlanmalıdır. Her bir paragraf aralığı (sonra 6 nk) boşluk bırakılmalıdır. Çalışmanın sayfa sayısı hakemlerden gelen düzeltmeler, yayım aşamasında makale sayfa düzenlemeleri, künye, logo ve benzer düzenlemeler ile birlikte üst sınırın üstüne çıkabilir. 

2. Sayfa yapısının her bir tarafı (sağ-sol, üst-alt) için kenar boşlukları 2,5 cm olmalıdır. Sayfa numaraları, sayfanın sağ alt köşesinde yer almalıdır.

Makale Metni:

Makalelerde Türk Dil Kurumu’nun (TDK) yazım kılavuzu ve yazım kuralları esas alınmalıdır. Yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözlükler kullanılmalıdır. Türkçe de alışılmamış sözcükler kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilebilir.

Başlık:

Türkçe ve İngilizce başlıklar, Türkçe ve İngilizce özet bölümlerinin üzerine büyük harfle, ortalanarak, 1,5 satır aralıklı, Times New Roman, 12 punto ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır.

Resim:

Yazar yazılarında her sayfa için 1 adet özgün görsel kullanabilir.

Yazar:

Yazarın adı soyadı ve ünvanı açık bir şekilde, yazının sonunda belirtilmelidir. Yazara ait belirgin bir fotoğraf da eklenebilir.